Medieköpen ökar, print tappar trots valtider

chart (3)

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under augusti månad att växa jämfört med samma månad föregående år. Uppgången på 4 procent i augusti härrör främst från digitala medier och mediekategorin TV. Det stundande riksdagsvalet påverkar marknaden positivt även om den strukturella nedgången för printkategorierna fortsätter. För årets första 8 månader har medieinvesteringarna ökat med nästan 3 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under augusti nästan 900 miljoner kronor.

Även för augusti månad fortsätter medieinvesteringarna att växa i en något högre takt än i inledningen av året. Det är främst de digitala mediekategorierna som bidrar positivt tillsammans med den största kategorin TV. Men även mediekategorierna bio, radio och utomhus uppvisar stark tillväxt i augusti.

– Mediebyråernas medieköp fortsätter att öka vilket är glädjande. Ökningen i augusti är 4 procent jämfört med augusti 2013. Totalt för perioden januari-augusti är ökningen 3 procent. Vi ser tydliga effekter av det stundande valet i augusti. Det är därför förvånande att printmedierna minskar så kraftigt, ner nästan 15 procent tillsammans i augusti. Printmedier brukar annars gynnas kraftigt i valtider. Den strukturella förändringen från tryckta till digitala medier är i augusti mycket påfallande, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-augusti-2014/

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email