Bizkit Havas

Bizkit Havas är en av Sveriges ledande mediebyråer med 60 personer, bolaget ägs av de svenska grundarna tillsammans med den internationella mediekoncernen Havas.

Vårt samarbete med Bizkit innebär att dom förser oss möjlighet med spetskompetens inom samtliga medieområden. Det är givetvis en fantastisk tillgång till oss och våra kunder.

Sveriges Mediebyråer

Conversant är medlem i Sveriges Mediebyråer

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik.

Sveriges Mediebyråer organiserar sig för att vi vill förstärka och tydliggöra vårt erbjudande till våra uppdragsgivare och kommunikationsmarknadens övriga aktörer.

Föreningen skall genom att främja intern och extern debatt om marknadskommunikationens villkor, samt genom att göra gemensam sak med andra branschaktörer i generella frågor, stimulera mediebyråbranschens egenutveckling. Detta sker bl a genom att aktivt deltaga i utvecklingen av media, mätmetoder, undersökningar och etiska grunder för medierådgivningsarbetet.

I dagsläget har Föreningen Sveriges Mediebyråer ca 650personmedlemmar fördelade på 30 mediebyråer, som idag hanterar drygt 13 miljarder kronor i kommunikationsinvesteringar åt sina uppdragsgivare.