Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under sommarmånaderna juni och juli att öka totalt sett. Efter årets sju första månader har de totala investeringarna ökat med drygt 2 procent jämfört med samma period föregående år. Även sommarmånaderna juni och juli ökade mer än föregående år. Den totala ökningen förklaras av en starkare uppgång i juni än nedgången i juli. Bägge sommarmånaderna påverkas dock av kalendereffekter. Mediekategorierna internet och sök fortsätter att uppvisa en stark tillväxt. Totalt förmedlades under juni och juli 1,5 miljarder kronor.

Se hela rapporten på nedanstående länk

http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-junijuli-2014/