Medieinvesteringarna vänder uppåt i December, tapp på året för landsortspress -22%, Radio -15%, TV -8%.

Vi ser även på en lokal nivå en förändring och ifrågasättande hos våra kunder där man vill se mer effekt av sin medieinvestering. Där söker vi nya vägar samt förändrar strategin för att erhålla maximal effekt säger Jonas Hedman, mediestrateg på Conversant Mediebyrå Norrköping.

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, återhämtar sig något under december månad och stiger med nästan 5 procent. Totalt summerar helåret 2013 dock med en nedgång för medieinvesteringarna som backar med nästan 4 procent jämfört med 2012. För helåret är det endast de digitala mediekategorierna som uppvisar tillväxt medan resterande backar. Detta rapporterar idag Sveriges Mediebyråers Vd Staffan Slörner. Totalt förmedlades under december nästan 1 miljard kronor och för hela 2013 förmedlades nästan 13 miljarder.

Tack vare en uppgång av medieinvesteringarna i flera stora kategorier under december bromsas den totala nedgången för 2013. Trots detta är det endast mediekategorierna internet och sök som uppvisar total tillväxt under 2013. Den största mediekategorin TV avslutar året med en uppgång om 8 procent.

– När vi nu summerar 2013 ser vi tydligt hur digitala medier fortsätter att ta andelar från andra mediekategorier. I december växer internet med 32 procent och sök med nästan 17 procent. Totalt ökar digitala medier med 19 procent för 2013 vilket ger dem en andel av de totala investeringarna på 20 procent jämfört med 16 procent för 2012. Detta är en trend vi kommer se även 2014. Även TV avslutar året med två starka månader även om december förmodligen färgas av positiva kalendereffekter jämfört med 2012. Det gör att helåret för TV summerar med en total nedgång om lite drygt 2 procent, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

Nedgången för mediekategorin radio fortsätter med nästan -10 procent i december och ner nästan 15 procent för helåret. Mediekategorin utomhus/trafikreklam gör ett bra avslut på 2013 och uppvisar tillväxt om nästan 11 procent i december men backar trots detta lite drygt 7 procent för helåret. Även mediekategorin direktreklam/annonsblad avslutar positivt i december men summerar helåret med en tillbakagång om nästan 10 procent. Mediekategorin bio gör en säsongsmässigt bra decembermånad men backar nästan 6 procent för helåret.

Källa:  Sveriges Mediebyråerchart

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email