Mediebyråbarometern Oktober

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade marginellt under oktober, ner 1,5 procent, jämfört med samma period föregående år. Under oktober avtog dock den negativa tillväxttakten för printkategorierna något. Bäst gick det för mediekategorierna internet, dagspress landsort samt radio. Totalt förmedlades under oktober omkring 1,2 miljarder kronor. 

chart (1)

Medieinvesteringarna minskade marginellt under oktober, jämfört med samma period föregående år. Mediekategorin internet fortsätter att öka, dock inte i samma takt som under tidigare månader. Även kategorierna dagspress landsort och radio uppvisar en positiv tillväxt i oktober.

– Oktober var en ganska odramatisk månad. Medieinvesteringarna för oktober har legat mer eller mindre konstant de senaste tre åren, och denna månad innebar en marginell minskning om 1,5 procent. Men det vi kan se är att print tappar något mindre än tidigare månader, vilket kan ses som en svag förbättring. Denna utveckling blir spännande att följa under kommande månader, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som har minskat kraftigast under oktober är dagspress kväll som backar med 44,7 procent. Kategorin fackpress har haft en tuff månad och uppvisar en negativ tillväxt om 35 procent. Även mediekategorierna populärpress, dagspress storstad, sök, DR/Annonsblad och TV backar med 16,4%, 10,8%, 10,8%, 6,3% respektive 3,9%. Bio och utomhus/trafikreklam ligger i stort sett på en oförändrad nivå.

– Tappet för print är 12,3 procent, jämfört med ackumulerat 15,2 procent. Detta drivs av morgonpressen; storstadspress tappar endast 11 procent, och landsortspress ökar med 3,6 procent. Raset för kvällspressen kvarstår dock, 45 procent är nästan en halvering av medieinvesteringarna från oktober 2014. TV fortsätter att tappa, under oktober 3,9 procent, men minskningen är inte lika kraftig som tidigare månader. Ackumulerat är minskningen nu 6,6 procent. Tappet förklaras dels av den minskade tittartiden (PUT) men också av en omfördelning av pengar till online video, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För mer info besök Sveriges Mediebyråer   http://www.sverigesmediebyraer.se/

 

 

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email